מסמכים היסטוריים - תשלד 1973-4

אסמכתא
נושא:
תאריך:
קבצים מצורפים: