מסמכים היסטוריים - תשלב 1971-2

אסמכתא
נושא:
תאריך:
קבצים מצורפים: