העדלאידע היישובית

אסמכתא:תשע"ד 2014
תאריך:25/02/2014
תאריך פרסום:12/11/2019 13:24
עדכון אחרון:25/02/2021 15:15

תוכן:

מצגת צילומי העדלאידע היישובית ותושבי היישוב המחופשים.

הצלמת, תושבת היישוב סיגל קרימולובסקי.

עדלאידע תשע"ד