אוספי מסמכים של יחידים, משפחות, קבוצות באלון שבות - מהעיתון

אסמכתא
נושא:
תאריך:
קבצים מצורפים: