ברכת שנה טובה מהקומונרית נעה

אסמכתא:תשרי תשנ"ב, ספטמבר 1991
תאריך:09/09/1991
תאריך פרסום:21/09/2022 21:23
עדכון אחרון:21/09/2022 21:25

תוכן:

ברכת שנה טובה לתושבי אלון שבות מנעה, קומונרית סניף בני עקיבא.

חברי איזה שבט היו מדריכים בסניף בשנים אלה? נשמח לשמוע