הזמנות לשבת הארגון

אסמכתא:שנים שונות
תאריך פרסום:12/11/2020 19:31
עדכון אחרון:13/11/2021 20:08

תוכן:

הזמנות לשבת ארגון משנים שונות.

 

שבת ארגון תשפ"ב 2021.
הנושא: קמעא קמעא.
קומונרית: מריםשבת ארגון תשפ"ב 2021.
הנושא: קמעא קמעא.
קומונרית: מריםשבת ארגון תשע"ח 2017.
הנושא: מובילים בדרך תורה ועבודה.
הקומונרית: רותםשבת ארגון תשנ"ג 1992.
הנושא: 25 שנה להתיישבות בגוש עציון.
הקומונרית: נועהשבת ארגון תשנ"ג 1992.
הנושא: 25 שנה להתיישבות בגוש עציון.
הקומונרית: נועהשבת ארגון תשנ"ב 1991.
הנושא: את אחי אנכי מבקש.
הקומונרית: קרןשבת ארגון תשמ"ו, 1985.
הנושא: להוציא את הקוצים מהצבר.שבת ארגון תשמ"ו, 1985.
הנושא: להוציא את הקוצים מהצבר.