תמונות שונות

אסמכתא:1975-1984
תאריך:11/10/1976
תאריך פרסום:01/10/2023 21:06
עדכון אחרון:01/10/2023 21:19

תוכן:

התמונות צולמו כנראה ע"י צלמי העיתון ג'רוסלם פוסט. רובן צולמו במאי 1975, מיעוטן ב 1984.

 

במכולת 5.57
המוכר בני דוויק הקונות: רותי ברס ואחריה ציפי פישרהזוג ציפי ויעקב פישר 5.75פנימית היישיבה 5.75אברהם קשתיאל ובתו מרים  15.5.75תלמיד בישיבה 15.5.75טרמפיסט בצומת אלון שבות 5.75רחוב הארז 15.5.75
הילדים יהודלה פרל ואליהו שחורילדים על ערימת החול של בנין בית הכנסת - ברקע המקווה 5.75רוכבים ברחוב השיירות - מבט מזרחההיכל הישיבה בבניינו 15.5.75תלמידי הישיבה צועדים לכיוון הפנימיות 15.5.75האלון הבודדילדי רחוב הרקפת משחקים 'סומו' על הכביש 6.84
הכלב 'בלאקי' של ברודי על המדרכה משמאלנוף אלוש - שנות השמונים