"בנה ביתך" באלון שבות - גבעת העץ

אסמכתא:1975-
תאריך:01/06/1975
תאריך פרסום:15/08/2019 18:18
עדכון אחרון:02/06/2020 20:51
מבט מגינת ריבה ודוד שמיר אל רחוב האגוז: ממול יסודות בית משפחת נתיב ומשמאל בית משפחת נתנאל. 
באופק: אין שכונה חדשה...  1976בית שחור - השיירות 30 בבנייה  1975בית שחור - השיירות 30 בבנייה  1976עדי שחור (לנדאו) על כף הטרקטור הבונה את ביתם ברחוב השיירות 1976דני שחור בחצר ביתו. השיירות 30. פינת הרחובות השיירות והתאנה 1977מבט מרחוב התאנה אל רחוב הרקפת הנבנה.סטיב ושיפי אדלר על המגרש המיועד להיות ביתם ברחוב הרקפת