התשתיות, הבתים והכבישים הראשונים

אסמכתא:אלבום השנים הראשונות - תש"ל-תשל"ה, 1970-1975
תאריך:01/06/1971
תאריך פרסום:07/11/2018 20:28
עדכון אחרון:31/01/2022 20:12

תוכן:

תמונות היישוב משנים 1970-1975. הבתים והרחובות הראשונים.

צילומים: חיים ברנר, ארכיון דן הדני - הספרייה הלאומית ותושבי היישוב.

 

טרקטור ראשון על הקרקע- סתיו תש"לרחבת הישיבהמבט לרחוב הארז
יוני 1971רחוב השיירותמבני הישיבה (המבנה הארוך כיום סניף בני עקיבא)הכניסה ליישוב. מימין בתי רחוב השיירות משמאל השורה התחתונה של בתי חלוקי הנחל ברחוב הארז.היציאה מאלון שבות
יוני 1971קירות הבתים - רחוב השיירות יוני 1971חלוקי הנחל רחוב הארז לאחר סלילתובית נקמן רחוב השיירות בבניה 1971בית מבורך ברנדר - הבית הסמוך לשער ברחוב השיירותהשורה העליונה של חלוקי הנחל - רחוב הארזשורת הבתים התחתונה של חלוקי הנחל - רחוב הארז
באופק: הבתים הדו קומתיים בבניהחדר האוכל של ישיבת הר עציון.
כיום סניף בני עקיבאחדר האוכל של ישיבת הר עציון
כיום סניף בני עקיבא
באופק: כפר עציוןממול- בית המדרש של ישיבת הר עציון
כיום מכון צ"מת
משמאל- משרדים שונים. כיום מכון צמ"ת1973 רחוב השיירות מבט מבית משפחות נקמן-גולדברג למעלה המבנה של צומתהשער הישן של היישוב - ברוכים הבאיםרחוב השיירות בימיו הראשונים1974 - סוכות ברחוב מעלה מיכאל
מארכיון גרעין אלון עציון1974- הדו קומתיים מול המכולת
מארכיון גרעין אלון-עציוןמיכל שחור +עדי ליד בית שמיר, השיירות 18 1975