תמונות תושבים ברחבי אלון שבות

אסמכתא:עשור שישי: תש"ף - תש"ץ, 2020-2030
תאריך:01/01/2020
תאריך פרסום:06/10/2020 13:40
עדכון אחרון:30/10/2021 22:56
תמונות תושבים ברחבי אלון שבותשמואל גולדברג, בעל הקורא במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"ארב היישוב, הרב זאב ויטמן במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"אאפרים גלינסקי חזן במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"אישראל ורפאל ברוכי במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"אטוביה קיל במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"איעקב חיימסון ונכדתו במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"ארוג'ר שפיצר יוצא לתפילה במניין רחוב בחול המועד סוכות תשפ"אסנדי וענת רון בחדר המוזיקה לזכר אמיתי רון ז"ל