"אלון שבות במסגרת"

אסמכתא:תשפ"א-תשפ"ב, 2021
תאריך:22/06/2021
תאריך פרסום:22/06/2021 20:01
עדכון אחרון:01/04/2022 12:38

תוכן:

במיזם "אלון שבות במסגרת", אנו רוצים ליצור חיבורים והעמקת הכרות קהילתית, על ידי צילום ופרסום תמונות תושבי היישוב הוותיקים, המלוות בסיפורם האישי בקצרה.

 

התחלנו בהעלאת הדברים שכתבתם למדור חדש שפתחנו ונקרא "תושבי היישוב" ובתוכו הנושא "אלון שבות במסגרת"

מוזמנים למלא את  השאלון המשפחתי  ואנחנו נערוך ונעלה את הדברים שכתבתם למדור

 

צילום: סיגל קרימולובסקי

 

פירסום 1רותי והרב יעקב מדןאורה ואריה רוטנברגדורה פייגיןאסתר והרב יואל בן נוןדבי ומרדכי פרידמןחיה ומרדכי יאוליעל ויונתן אחיטובאורה ובני שמאימרים ינאיחביבה וישראל ברוכיליאורה ברנעמלכה וידידיה הוניגדינה ועמנואל אפשטייןזהבה וזכריה אלרואייפה קלייןלאה ודוד סרידבורה ויצחק רוזנברגאסתי ואהוד רוסטרחל רוזנפלדתרצה ויגאל הומינרצביה ויהודה והבטובה וגבי נחמניטלי ברמןשרה ועזרא קהלנישוש טלחוה ואלי הורביץיוכי ויצחק (שיץ) שמעוןרבקה ויואב ברזילירונית ויוסי דוידמןטיאה והרב מנחם ליבטאגמירנה וחיים מילוןיהודית ויוסי וייליהודית בן דורויויאן ועמיהוד גלזרדינה ומשה צדוקמרים רוזנברגאסתר ויצחק גוטמןנעמי תבורימרים וייסמיכל ודני שחורדבורה ומיכאל ברקוביץברנדה אבלמןדינה ומוסא ברליןמרים והרב זאב ויטמןדבורה והרב יצחק לויאסתר ויאיר ברוכיטובי ועופר גרינבאוםאיילה ועוזי כהןמירה וטוביה קילמרדכי ברנעציונה ובני לררסימה גלמרים וראובן ספדיהציפי והרב יעקב פישרציפורה ויוחנן קלופשטוקמניון ועזרא רוזנפלדציפי כהןאיילה וחנן שלזינגראלישבע וגדליה גינזבורגשרה ופנחס ברגמןשושי ויהודה זילברברגשרה ויחיאל פלשנרלולה מנחםשרה ויהודה מוראליעדנה והרב ברוך גיגייהודית ואדי עפשטייןיעקב לוייוכבד ויהודה שוורץרותי ושייקה שפיראאביבה שלםאושרה ונתן רגנסבורגרמיכל והרב אליהו בלומנצוייגשרה ועמוס ספראיפרידה וחיים מנדלדניאלה ובני גורדבי וברנרד קמפלריבה שמירשרה ורפי פרויסחנה ויוסי נוסבויםאיטה והרב עזרא ביקברברה ויואל לוברדינה ויוסקה מאירחיה ודוד גולדברגמוריאל גולדמןריקה וזלמן דויטשיהודית ואברהם קשתיאללאה סמואליהודית ושאול סולברגרנה ואברהם בן יוחנןיעל וזאב לבנונינעה וירח רותםלסה רסקיןחנה ויואל אהרנשטםנעמה ומשה גולדשטייןרבקה וזאב ולקסוזי פוקסלידיה ויעקב קרייףשרה והרב אליקים קרומבייןדונה וישעיהו זףויויאן ריפקיןיהודית דסברגמישל וארול מלמןפם ואילן פזרבקה ובצלאל צורתמי וישעיהו יחיאלידבורה והלל רחמנישריל ודויד מנדלשרון וינשטוקנטע ומאיר אורבךברוריה בן מרדכיחיה וגבי רוזנפלדרותי ואבי פרידלרעדינה ורפי ברנשטייןשלומית רוזןחיה הקט ברמןזאב ברסמרים ודוד ציוןשרה (קופרמן) ואריה רוטדבורה ומיכאל שוראלישבע ובנצי ורקרמלכה וזאב וודקהטרי ויונתן בלקיןבטי ומתי אלושרות וחיים איכנשטייןלאה ויצחק צפדיהרוזה מוהדבנחמה יוליסתלמה וסטיב לוישרה ואלי שנידליה ומשה אבוחציראצירל ואריה הורביץאסתר ומיכאל מינסקיחנה וצבי וייסלררבקה והרצל דיאמנדגילה ומשה פרייזלראברהם גולןמרים ומשה אורבךרותי בן דודגיטה ויוסף טוקרדינה והרב עוזי פרידליךיסכה והרב גדעון פרליהודית ויעקב מימרןרותי ומרדכי פלגמרים וצפניה שמיראודי לביאשפיה ושלמה בלסיאנו