מסיבת חנוכה וטקס חנוכת הארכיון ע"ש שלומית ברוכי ע"ה

אסמכתא:כ"ד בכסלו תשע"ט 2018
תאריך:24/12/2018
תאריך פרסום:13/04/2020 16:19
עדכון אחרון:13/04/2020 16:19

תוכן:

מסיבת חנוכה היישובית וחנוכת אתר הארכיון ע"ש שלומית ברוכי 

נר ראשון של חנוכה, אור לכ"ה בכסלו תשע"ט

 

צילום: רוג'ר שפיצר

 

מסיבת חנוכה וחנוכת אתר הארכיון