"רב הנסתר" - לדמותו ופועלו של הרב גדעון פרל

אסמכתא:תשע"ח
תאריך:03/04/2018
תאריך פרסום:27/08/2018 23:16
עדכון אחרון:13/04/2020 16:14

תוכן:

סרטון שהוכן לערב ההוקרה לרב גדעון פרל לרגל פרישתו מתפקיד רב היישוב

רב הנסתר