מכתב בנוגע לצירוף ילדי אלעזר לגן הילדים באלון שבות

אסמכתא:ו' בתמוז תשל"ה, 15.6.1975
תאריך:15/06/1975
תאריך פרסום:24/01/2022 11:39
עדכון אחרון:03/02/2022 11:34

תוכן:

מכתב שנשלח מהרב גדעון פרל בשם וועדת חינוך לתושבי אלעזר בתאריך ו' בתמוז תשל"ה, 15.6.1975.

חברי אלעזר ביקשו לצרף את ילדיהם לגן הילדים באלון שבות, ובמכתב מופיעה התשובה השלילית הנובעת מצפיפות במבנה הגן באלון שבות.