מכתב להורי ילדי הגנים באלון שבות

אסמכתא:אדר ב' תשמ"ו, 1986
תאריך:01/03/1986
תאריך פרסום:23/02/2021 23:04
עדכון אחרון:23/02/2021 23:11

תוכן:

מכתב להורי ילדי הגנים באלון שבות - דגשים חשובים בנושא הטיפול ב"מכת כינים", סיוע נדרש במילוי מקום בגנים והשארת ילדים בגן לאחר סיום יום הלימודים.

 

11