מתוך ידיעון ועד אלון שבות מס' 5

אסמכתא:סיון תשל"ג 1973
תאריך:30/06/1973
תאריך פרסום:29/06/2019 23:09
עדכון אחרון:27/11/2020 14:56

תוכן:

הודעה בידיעון הועד על הפתיחה הצפויה של סניף הדואר באלון שבות בכ"ד בתמוז תשל"ג.

לציון המאורע תצא מעטפת דואר חדשה: "פתיחת סוכנות דואר ראשונה בגוש עציון"