סקר בנושא תפקוד הסופר ופעילותו

אסמכתא:חשוון תשנ"ז, אוקטובר 1996
תאריך:18/10/1996
תאריך פרסום:04/08/2023 17:52
עדכון אחרון:29/08/2023 13:37

תוכן:

בשנת תשנ"ז ה'צרכניה' כבר נקראת 'סופר' ויש גם ועדת סופר, המפרסמת סקר לתושבים על מנת "לבחון את מידת שביעות הרצון של התושבים מתפקוד הסופו ומפעילותו"