הנחיות ומכתבים מהוועד לתושבים במלחמת המפרץ

אסמכתא:שבט תשנ"א, ינואר 1991
תאריך:17/01/1991
תאריך פרסום:04/01/2024 17:43
עדכון אחרון:08/01/2024 12:17

תוכן:

מכתבים שונים מהוועד לתושבי אלון שבות עם תחילת מלחמת המפרץ (17.1.1991)

הודעות בענייני ביטחון, הקמת מסגרת לימודית פנימית באלון שבות בתקופה שאין לימודים בבית הספר והודעות נוספות בעניני תפילות, חינוך, סיוע רגשי ועוד.

 

ב' בשבט תשנ"א, 17.1.1991ה' בשבט תשנ"או' בשבט תשנ"אי' בשבט תשנ"א - ערש"ק בשלח