יום תשובה ותפילה

אסמכתא:כ"ו באלול תשמ"ד, 23.9.1984
תאריך:23/09/1984
תאריך פרסום:18/09/2022 23:05
עדכון אחרון:05/11/2022 20:31

תוכן:

על רקע מספר אסונות כבדים שפקדו את אלון שבות, יישוב צעיר שמלאו רק 14 להקמתו, בשנים תשמ"ג - תשמ"ד, הוחלט על ידי הוועד בשיתוף רב היישוב, הרב גדעון פרל, הוועדה המייעצת שעל ידו וחברים נוספים, על קביעת "יום תפילה וזעקה" בכ"ו באלול תשד"מ, שיכלול שיח חברים, שיעור, חצי יום צום ותפילה וסליחות משותפות.

על המכתב חתומים, בשם הוועדה המארגנת, הרב גדעון פרל, הרב יהודה שביב, דוד שמיר יו"ר הוועד וועדת בית הכנסת.