בקשה לאישור הקמת "ועד דתי" לאלון שבות

אסמכתא:אדר תשל"א, 1971
תאריך:07/03/1971
תאריך פרסום:08/09/2023 12:03
עדכון אחרון:01/10/2023 23:16

תוכן:

מכתב למשרד הדתות מאת מאיר ברייאר מנהל ישיבת הר עציון. בקשה לאשר הקמת ועד דתי זמני, עד להקמת מועצה דתית באלון שבות.

יש לציין כי בזמן כתיבת המכתב, לא היו עדיין ביישוב תושבים שאינם קשורים לישיבה, וכל השמות במכתב הם שמות של רבנים, תלמידים ועובדי הישיבה.

 

תודה למשפחת גינזבורג על העברת המסמך לידינו.