הודעות בנושאי שמירת החיים הדתיים בתקופת מגיפת הקורונה

אסמכתא:תשרי תשפ"א, ספטמבר 2020
תאריך:18/09/2020
תאריך פרסום:21/09/2020 20:54
עדכון אחרון:28/02/2021 21:14

תוכן:

הודעות שונות לציבור בנושאי שמירת החיים הדתיים ביישוב בתקופת מגיפת הקורונה.

1. טבלת זמני מנייני הרחוב בראש השנה תשפ"א. - לתמונות ההתארגנות ברחובות היישוב למנייני הימים הנוראים לחצו כאן.

2. קריאה היסטורית של רבני היישוב - סגירת בתי הכנסת ביום הכיפורים. כל התפילות יתקיימו במרחב הפתוח.

3. טבלת זמני מניני הרחוב ביום הכיפורים. - בתי הכנסת ביישוב נסגרו וכל המניינים מתקיימים בחוץ.

4. מכתב לתושבים - מתווה חזרה לבתי הכנסת - אדר תשפ"א, פברואר 2021

 

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: