תכתובת בין חנן פורת לרב יהודה שביב בעניין הקמת ישיבה בהר עציון

אסמכתא:תשרי - אלול תשכ"ח, אוקטובר 1967 - ספטמבר 1968
תאריך:12/10/1967
תאריך פרסום:13/01/2020 14:07
עדכון אחרון:16/02/2021 17:33

תוכן:

במהלך שנת תשכ"ח התנהלה התכתבות ארוכה בין חנן פורת לרב יהודה שביב מישיבת "כרם ביבנה", בדבר הקמת הישיבה בהר עציון.

מצורפים מכתביו של חנן לרב שביב ומכתב אחד שנשתמר מהמכתבים שכתב הרב שביב לחנן.

במכתבים המרגשים נידונים נושאים כמו: אופי הישיבה שתקום, גיוס תלמידים, "בשלות" הציבור לישיבה בגוש, מי יעמוד בראש הישיבה, היכן תקום ועוד.

במכתב היחיד שנשמר ממכתבי הרב שביב הוא מפרט את חזונו להקמת "הישיבה הגבוהה לשלמות". (המכתב מובא גם בעותק מודפס)

 

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: