מכתב לרב ליכטנשטיין מהרב עמיטל

אסמכתא:ט' בסיוון תשכ"ח
תאריך:05/06/1968
תאריך פרסום:17/10/2018 22:45
עדכון אחרון:16/02/2021 17:32

תוכן:

מכתב שנשלח לרב אהרון ליכטנשטיין מאת הרב יהודה עמיטל.

הזמנה לרב ליכטנשטיין לעלות לארץ ולשמש כראש הישיבה החדשה המוקמת בגוש עציון.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: